Od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego        (12 kwietnia 2020 r. ) w trakcie sprawowania kultu religijnego może uczestniczyć do 50 osób

(rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 31 marca 2020 r. rozdz. 4 pkt. 3a, 3b)