Dzień niepodległości

W dniu 11 listopada przeżywaliśmy w naszym kościele w Bydgoszczy dzień niepodległości.

Na mszy św. o godz, 18.30 swoją obecność zaznaczyła Szkoła Przysposobienia Wojskowego.
Kaznodzieja mówił o dwóch rodzajach niepodległości, dużej i małej. Duża to niepodległość naszej ojczyzny, mała to nasza wolność od grzechu. O jedną i drugą wolność trzeba walczyć.
Pozdrawiam wszystkich. br. Tomasz

Narodziny Państwa Polskiego są ściśle związane ze chrztem w 966 roku , w obrządku łacińskim, naszego pierwszego historycznego władcy Mieszka I. Tysiącletnie dzieje naszego Narodu i Państwa potwierdzają ten związek, natomiast obranie w 1656 roku przez króla Jana II Kazimierza Najświętszej Maryi Panny na Królową Korony Polskiej, nadaje temu religijnemu związkowi wymiar prawno-państwowy, który też, w 1764 roku, został potwierdzony przez sejm koronacyjny Rzeczypospolitej ( Volumina Legum t.8,s.164 n, f.374). W tym świetle, przeżywanie uroczystości państwowych w duchu katolickim jest naturalną kontynuacją polskiej tradycji patriotycznej, zrozumiałą dla każdego Polaka – także niewierzącego, dlatego szkoła uczestnicząca ze swym sztandarem we Mszy świętej sprawowanej z okazji Narodowego święta Niepodległości, wpisuje się w tę wzniosłą tradycję patriotycznego wychowania Polskiej Młodzieży.
Dariusz Skowroński
nauczyciel historii

Możesz również polubić…