Życzenia na święta Bożego Narodzenia

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia

Dzięki niezwykłej łaskawości, dzięki niewiarygodnej i zadziwiającej miłości Bóg zstąpił w ciele i odwiedził synów Adama. (Św. Amadeusz z Lozanny)

Najserdeczniejsze życzenia na Święta Bożego Narodzenia , żeby Dziecię Jezus – Bóg Człowiek , sprowokowało nas do miłości względem Siebie i bliźnich, życzą Bracia Mniejsi Kapucyni z Bydgoszczy.