Remont organów

Jesteśmy Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej, którzy pracują przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Bydgoszczy, zwanym powszechnie kościołem klarysek. Jest to jeden z najstarszych obiektów sakralnych w naszym mieście. Nikogo z bydgoszczan nie trzeba przekonywać o ważności tego maleńkiego, a jednocześnie pięknego kościółka, nie tylko ze względów duchowych, gdzie w ciągu dnia jest wystawiony do adoracji Najświętszy Sakrament i jest całodzienna spowiedź św., ale także ze względów kulturowych, gdyż obiekt jest bardzo ładny i zachwyca swoim wnętrzem.

Wprawdzie jesteśmy zakonnikami tylko pracującymi w tym kościele (właścicielem jest diecezja bydgoska), to na sercu leży nam dobry stan architektoniczny kościoła i jego wnętrze.  Własnym staraniem udało się naprawić silnik, ale organy potrzebują renowacji. Chcemy, by instrument w tym słynnym bydgoskim kościele na nowo rozbrzmiał pięknem swoich piszczałek, dlatego postanowiliśmy zbiórkę na jego remont.

Z tego powodu zwracamy się z prośbą o pomoc finansową, którą można dostarczać bezpośrednio do rektora kościoła, na konto klasztoru: 93 1600 1462 1842 7202 3000 0001 z dopiskiem: „Organy” . Każdy datek będzie mile widziany, za który obiecujemy codzienną modlitwę.

Z wyrazami szacunku i podziękowaniem wyrażonym w codziennej modlitwie Bracia Kapucyni